Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser – version 1.5 af 23. september 2015

1. Definitioner

Følgende definitioner benyttes i ANIWEB ApS Forretningsbetingelser:

1a) Kunde – Den enhed (person, virksomhed, organisation, forening eller lign.) som køber et produkt eller en ydelse af ANIWEB ApS.

1b) ANIWEB – ANIWEB ApS og/eller ANIWEB ApS’ datter- og søster-selskaber der sælger et produkt eller en ydelse til en Kunde.

1c) Mit Hjem – Sikret område på ANIWEBs hjemmeside hvorfra Kunden kan styre alle ydelser, domæner, betalinger, support mm. Mit Hjem kan tilgås på denne web-adresse: https://aniweb.dk/mit

1d) Ydelse – De af Kunden købte produkter eller digitale ydelser.

2. Generelt

Følgende betingelser gælder mellem Kunden og ANIWEB. Ved at acceptere nærværende betingelser samtykker Kunden til, at disse til enhver tid er gældende og regulerer forholdet mellem Kunden og ANIWEB i enhver sammenhæng, herunder bestilling og brug af ANIWEBs ydelser. Betingelserne er til enhver tid gældende medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem Kunden og ANIWEB. Kunden skal, for at købe og bruge en ydelse hos ANIWEB, acceptere betingelserne og være myndig, eller have sin værges godkendelse. ANIWEBs ydelser, indhold af ydelser og gældende priser vil til hver en tid fremgå af ANIWEBs hjemmeside.

Bestilte ydelser vil blive oprettet så snart betalingen er registreret af ANIWEBs system. Før end at en ydelse kan leveres, skal Kunden kunne gennemgå ANIWEBs sikkerheds- og svindeltjek.

3. Kundekonto

For at kunne bestille og anvende ydelser fra ANIWEB kræves det, at Kundens personlige oplysninger er opdaterede og korrekte. Det er Kundens eget ansvar at holde alle oplysninger korrekte og opdaterede. Kundens oplysninger kan ændres via Mit Hjem på ANIWEB. Alle oplysninger om Kunden, som ANIWEB er i besiddelse af, skal og vil overholde ANIWEBs persondatapolitik. ANIWEB forbeholder sig retten til at offentliggøre Kundens firmanavn eller domænenavn(e) på en liste af udvalgte referencer. Såfremt ANIWEB har benyttet sig af denne ret, og Kunden ikke ønsker at være repræsenteret på denne liste, kan Kunden anmode om at blive fjernet fra listen, hvorved ANIWEB vil fjerne kundeoplysningerne fra listen indenfor 24 timer.

4. Betingelser for Brug

Udover ANIWEBs almindelige Forretningsbetingelser, accepterer Kunden også ANIWEBs Betingelser for Brug for den pågældende ydelse, som Kunden har aktiv.

4.1 Betingelser for brug af Domæner

4.1a Køb af domænenavne

Alle køb relateret til domæner oprettes øjeblikkeligt efter betaling, hvorved Kunden frasiger sig enhver fortrydelsesret. Alle betalinger relateret til domæner kan ikke refunderes. Det er Kundens eget ansvar at verificere købet og aktivere domænenavnet såfremt det skulle være nødvendigt. Kunden accepterer, at der kan være yderligere omkostninger forbundet med køb af domænenavn. Kunden har ret til at afvise hele købet såfremt Kunden ikke ønsker at betale disse ekstra omkostninger. Ved køb af ethvert domænenavn accepterer Kunden også følgende tredjeparts betingelser:

https://www.dk-hostmaster.dk/fileadmin/filer/pdf/generelle_vilkaar/generelle_vilkaar_EN06.pdf

http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational

http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm

http://www.icann.org/en/resources/registrars/consensus-policies

http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits

4.1b Registrering

Enhver registrering af domænenavne gennem ANIWEB sker af ANIWEB på vegne af Kunden hos den relevante domæneregistrator. ANIWEB er således blot mellemmand og handler på vegne af Kunden ved domæneregistrering, og er derfor ikke ansvarlig for domænenavnets korrekthed. ANIWEB er ikke erstatningspligtig eller i stand til at refundere køb af domænenavne.

Ved registrering af domænenavne registreres det pågældende domænenavn af ANIWEB i Kundens navn, og Kunden er således den juridiske ejer af pågældende det domænenavn.

Ved registrering af domænenavn, kan der gå op til 72 timer fra registrering, før end domænenavnet er fuldt funktionelt. ANIWEB tager forbehold for fejl på ledighedsstatus af domæner, da informationer fra TLD-administratorerne kan være mangelfulde.

Det er Kundens ansvar at udfylde de nødvendige oplysninger for at ANIWEB kan registrere et domænenavn på vegne af Kunden.

4.1c Redelegering

Ved redelegering af domænenavne til og/eller fra ANIWEBs navneservere, er det udelukkende Kundens ansvar at levere de nødvendige og korrekte informationer til at gennemføre en redelegering, og acceptere eventuelle redelegerings-anmodninger.

Kunden accepterer ved anmodning om redelegering til/fra ANIWEBs navneservere, at ANIWEB ikke kan holdes ansvarlig for tab eller gene som følge af en redelegering af domænenavne.

4.1d Fornyelse

ANIWEB forbeholder sig retten til at betragte et domænenavn som opsagt, såfremt at fornyelse af det pågældende domænenavn ikke betales rettidigt. Det er ANIWEB ansvar at fremsende opkrævning af og/eller påmindelse vedrørende fornyelse af Kundens domænenavn i rimelig tid, medmindre at Kunden aktivt har valgt at opsige domænenavnet.

4.1e WHOIS-beskyttelse

ANIWEB tilbyder at registrere domænenavne på vegne af Kunden i ANIWEBs navn, for at beskytte Kundens private oplysninger fra de offentlige tilgængelige WHOIS-databaser. Domænenavnet vil under alle omstændigheder være Kundens ejendom. ANIWEB vil opkræve et årligt gebyr for at levere denne ydelse. ANIWEB tilbyder kun WHOIS-beskyttelse i de tilfælde hvor TLD-administratoren tillader det.

4.2 Betingelser for brug af Webhoteller

4.2a E-mail

Der stilles e-mail-service til rådighed til almindeligt brug. Det inkluderer ikke udsendelse af større nyhedsbreve eller maillister. Mindre nyhedsbreve og maillister tillades, såfremt de ikke er en driftsmæssig belastning eller overskrider grænsen for udsendelse af e-mails. Ved overtrædelse forbeholder ANIWEB sig retten til at begrænse eller helt udelukke mail-udsendelse på den pågældende ydelse. Ved grove overtrædelser vil den pågældende ydelse blive suspenderet.

Alle nyhedsbreve og maillister skal overholde dansk lovgivning, og følge punktet i disse betingelser om misbrug. Det tillader ikke udsendelse af SPAM eller uopfordret e-mails.

Grænsen for udsendelse af e-mails fra webhoteller.

Mail hotel: 100 e-mails per time / 500 e-mails per døgn

Webhotels: 300 e-mails per time / 3500 e-mails per døgn

4.2b Backup

ANIWEB tager backup af Kundens data. Kunden er selv ansvarlig for at have en fungerende backup af sine data. ANIWEB stiller værktøjer til rådighed, så Kunden nemt kan tage backup af data.

ANIWEB tager backup af hensyn til gendannelse ved nedbrud eller skade på data, servere, operativsystemer eller lign. ANIWEB tillader dog, at Kunden kan benytte ANIWEBs backups til gendannelse. ANIWEB kan dog ikke holdes ansvarlig, såfremt en backup af Kundens data ikke skulle være eksisterende eller fungerende.

ANIWEB opbevarer af sikkerhedsmæssige årsager al backup på en lokal og fjern lokation.

4.2c Ressourcer

ANIWEB benytter sig af ressource-begrænsninger på det enkelte webhotel. Dette er for at opretholde en høj kvalitet og undgå uregelmæssigheder i form af overbelastning. ANIWEB kan kontakte Kunden med henblik på at forbedre Kundens ydelse, såfremt at Kunden udnytter sine ressourcer fuldt ud, og derfor ikke opnår sit fulde potentiale. Såfremt Kunden overstiger disse tildelte grænser, vil ANIWEB kontakte Kunden med henblik på at finde en løsning. Såfremt ANIWEBs henvendelse ikke bliver besvaret, er ANIWEB berettiget til at suspendere Kundens ydelse, efter betingelserne; Overtrædelser, Forsøg på Overbelastning.

ANIWEB kan, for at sprede ressourceforbruget og opretholde en høj kvalitet, flytte rundt på enkelte webhoteller/domæner inden for sit eget netværk. ANIWEB vil ikke flytte Kundens data til en anden fysisk lokation. Databaserne er ikke omfattet af omtalte ressource-begrænsninger. Der er imidlertid ikke tilladt at anvende databaserne isoleret set til database-intensive applikationer eller programmer, som ikke er relateret til webhosting, eller som ikke har til formål at servicere et website. Denne type anvendelse, såfremt den fører til overbelastning af databaseserverne, kan medføre suspendering af webhotellet.

4.2d Support

Kunden accepterer at ANIWEBs ansatte kan tilgå Kundens ydelser og data, for at kunne hjælpe og løse evt. udfordringer på vegne af Kunden.

4.2e Google Adwords kuponer

Brugen af Google Adwords kuponer vil til enhver tid være underlagt Google’s vilkår og betingelser for brug af Google Adwords kuponer. Se mere her:

www.google.dk/adwords/coupons/terms.html

4.2f Suspendering

Kundens webhotel kan blive suspenderet som følge af, at trafikgrænsen overskrides, som beskrevet på den pågældende produktside, ved overtrædelse af ANIWEBs betingelser eller ved manglende betaling.

5 Betaling

5.1 Generelt

Kunden vil ved køb af nye- og fornyelse af eksisterende produkter og ydelser modtage en faktura, som til hver en tid vil fremgå af Kundens Mit Hjem på ANIWEB. Fakturaen skal betragtes som Kundens kvittering for købet. Så snart ANIWEB har registreret Kundens betaling, modtager Kunden en kvittering pr. e-mail på indbetalingen. Betalinger kan ikke refunderes medmindre en refunderings-, pengene-retur eller lign. -politik gør sig gældende.

5.2 Kreditkort og debetkort

Kunden kan vælge at betale online med kreditkort og debetkort. Kreditkort og debetkort dækker bl.a. over Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og American Express. Alle betalinger behandles til enhver tid via en SSL-krypteret forbindelse og en PCI-certificeret betalingsgateway, dette for at sikre at Kundens oplysninger behandles efter internationale regler vedrørende online betalinger.

5.2 PayPal

Kunden har mulighed for at betale via PayPal. Udover ANIWEBs forretningsbetingelser, vil der ved alle PayPal-betaling også gælde PayPals egne betingelser.

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

5.3 Faktura

Kunden kan vælge at modtage en faktura pr. e-mail, som kan betales via bankoverførsel. Der vil ved bankoverførsel blive opkrævet DKK 25 i gebyr. Det er Kundens ansvar at overførslen kan identificeres med den tilhørende faktura.

5.4 EAN-betaling

Der kan oprettes EAN-fakturaer til offentlige virksomheder. Ved alle EAN-fakturaer pålægges der et gebyr på DKK 35.

5.5 Manglede betaling

Ved manglende rettidig betaling vil der blive pålagt et rykkergebyr på DKK 100,00,- + renter på 3,00% pr. måned. Ved fortsat manglede betaling, kan sagen overgå til inkasso. Der vil blive opkrævet gebyrer og renter i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alle betalingspåmindelser og rykkere vil fremsendes til Kunden elektronisk pr. e-mail.

6. Abonnementbetaling

Alle betalinger med kreditkort og debetkort, uanset type, vil blive tilmeldt automatisk abonnementsbetaling. Med abonnementsbetaling bliver Kundens aktive ydelser automatisk betalt og forlænget, medmindre at ydelsen opsiges rettidigt. I tilfælde af fejlet betaling, uanset årsag, vil der blive fremsendt en ordinær betalingsanmodning til Kunden via e-mail. I henhold til ANIWEBs persondatapolitik og sikkerhedspolitik, opbevarer ANIWEB på intet tidspunkt Kundens kreditkortoplysninger. Kreditkortoplysninger vil blive håndteret af Nets Denmark A/S og en PCI-certificeret betalingsgateway-udbyder. Alle transaktioner bliver sendt via en krypteret forbindelse. Kunden kan til enhver tid få fjernet sine kreditkortoplysninger, skulle kortet f.eks. være udløbet, lukket, spærret eller på anden måde ændret. Kunden kan ændre det kort der benyttes til abonnementsbetaling. Ønsker Kunden at få fjernet sin tilmelding og/eller muligheden for at blive tilmeldt til abonnementsbetaling, skal Kunden kontakte ANIWEB.

7. Optankning

ANIWEB tilbyder at Kunden kan fylde penge på sin konto hos ANIWEB til forbrug. Indestående på Kundens konto kan ikke udbetales eller refunderes. Kunden frasiger sig således retten til fortrydelse og refundering, så snart en indbetaling til Kundens konto er gennemført. Indestående på Kundens konto kan til hver en tid bruges på ANIWEBs ydelser, og kan fratrækkes ved fremtidige køb og fornyelser.

8. Support

Der vil i alle Kundens aktive ydelser være inkluderet support på brug af ydelserne. Support ydes via telefoni, live-chat, support tickets, e-mails samt adgang til vidensdatabase. Der kan forventes svar på support-henvendelser inden for 24 timer på almindelige hverdage. ANIWEB yder udelukkende support på egen infrastruktur og de ydelser, som ANIWEB stiller til rådighed. ANIWEB yder således ikke support på 3. parts software, herunder forstået men ikke begrænset til: Software installeret af Kunden selv og software- eller anden data udviklet eller uploadet af Kunden eller anden tredjepart.

Kunden har mulighed for at tilkøbe særlige support-pakker, herunder Management-aftaler, adgang til vagttelefon. Vagttelefon afregnes pr. påbegyndte time til den gældende eller aftalte timepris. Vagttelefon må kun benyttes i tilfælde af nedbrud eller utilgænglighed. Såfremt ANIWEB ikke er ansvarlig for den anmeldte fejl, vil Kunden blive opkrævet DKK 1200,- pr. opkald samt gældende teknikker-timepris.

Der kan forekomme særlige betingelser for support for hver specifik ydelse. Disse særlige betingelser vil fremgå af betingelserne for den pågældende ydelse.

9. Refundering

Kunden frasiger sig sin 14 dages fortrydelsesret ved gennemført betaling, da ydelsen er en digital ydelse og er speciel-konfigureret til Kunden.

10. Oppetid

Den gældende oppetid for enhver ydelse vil fremgå af den tilhørende produktside eller “Betingelser for brug” af den pågældende ydelse. Der garanteres altid – uanset ydelse – minimum 99,90% oppetid målt over 3 sammenhængende måneder.

ANIWEB gennemsnitlige tilgængelighed er: 99,98% (Kilde: Pingdom – 05/12/2013)

ANIWEB gennemsnitlige oppetid er: 100% (Kilde: VMware vCenter – 05/12/2013)

11. Nedetid

Ved nedetid forstås, at en ydelse ikke er generelt tilgængelig, grundet en årsag forårsaget direkte af ANIWEB.

Utilgænglighed forårsaget af Kundens egne handlinger, eller mangel på samme, eller andre parametre som ANIWEB ikke har kontrol over, anses ikke for at være nedetid, der berettiger til refundering. Udover allerede nævnte vilkår og betingelser, er ANIWEB aldrig erstatningsansvarlig ved driftsforstyrrelser, afbrydelser, skader, fejl mv. Dette gælder også forhold som er udenfor ANIWEB kontrol, det kan være oversvømmelse, strejker, krig, terror, lynnedslag, overbelastning eller fejl på eget eller fremmed netværk, systemnedbrud, arbejdsnedlæggelser eller lockout (også blandt ANIWEBs medarbejdere), fejl hos tredjepart eller øvrige force majure hændelser mv. Kunden skal selv kunne fremvise en troværdig rapport, der er i overensstemmelse med ANIWEB egne oppetids- og tilgænglighedstjek, for at være berettiget til kompensation.

12. Ændringer i ydelser

ANIWEB forbeholder sig retten til at ændre i Kundens ydelse, for at kunne bibeholde en høj sikkerhed og stabilitet af Kundens ydelse. Alle ændringer som i større eller mindre grad kan påvirke Kundens brug af sin ydelse, vil blive annonceret minimum 48 timer i forvejen via ANIWEBs driftstatus, medmindre der er tale om driftskritiske ændringer. I dette tilfælde vil ændringerne blive annonceret hurtigst muligt via ANIWEBs driftstatus.

13. Overtrædelser

Følgende medfører advarsel, efterfulgt af suspendering:

– Krænkelse af ophavsretten: Direkte krænkelse af ophavsretten, som defineret i “Bekendtgørelse af lov om ophavsret”.

– Trusler og chikane: ANIWEBs ydelser må ikke benyttes til trusler eller chikane af enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder, medmindre det falder inden for rammerne af beskyttet ytringsfriheden.

– Voldsomt stødende indhold: Indhold som anses for meget stødende eller ekstremt, vil resultere i advarsel og i visse tilfælde eller ved gentagelse suspendering.

Følgende medføre direkte suspendering, med eller uden varsel:

– Uopfordret e-mail: Udsendelse af større mængder uopfordret e-mails (SPAM).

– Forsøg på overbelastning: Direkte eller indirekte overdreven brug, som kan eller vil resultere i overbelastning af ANIWEBs eller tredjeparts systemer.

– Phishing: Enhver aktivitet i forbindelse med phishing eller systemer designet til at indsamle personlige oplysninger (navn, kontonumre, brugernavne, adgangskoder m.m.) under falsk påskud er en overtrædelse, der vil medføre suspendering. Splash sider, phishing formularer, e-mail-distribution, proxy e-mail eller indhold med direkte relation til phishing-aktiviteter resulterer i omgående opsigelse.

– Distribuering af malware: Oplagring, distribution, fremstilling eller brug af malware eller virus software, root kits, password crackers, adware, key-stroke-capture-programmer og andre programmer, der normalt anvendes i ondsindet aktivitet.

Følgende medføre direkte opsigelse og sletning, uden mulighed for refundering:

– Bedrageri: Al aktivitet med hensigt på at bedrage slutbrugere.

– Børnepornografi: Anvendelse af ANIWEBs ydelser til opbevaring, distribuering eller lignende af børnepornografisk-materiale er ulovligt og vil medføre øjeblikkelig opsigelse og sletning samt politianmeldelse.

– Ulovlig anvendelse: Enhver brug af ydelser, i direkte forsøg på at udføre ulovlige aktiviteter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Dødstrusler, terror trusler, trusler der kan/vil skade en anden person, overtrædelser af privatlivets fred, svindel med kreditkort, pengeafpresning og andre ulovlige aktiviteter.

– Denial of Service: Anvendelse af en ydelse leveret af ANIWEB til udførelse af denial of service angreb eller ‘distributed denial of service’-angreb er en overtrædelse af vilkår for brug. Alle former for DoS, DDoS eller lignende aktivitet er en overtrædelse af vilkår for brug.

– Terror-relaterede websites: Anvendelse af ANIWEBs ydelser til opbevaring, distribuering eller lignende af terrorisme-relaterede aktiviteter er en overtrædelse af vilkår for brug.

ANIWEB forbeholder sig retten til automatisk at scanne efter og fjerne indhold, der er eller potentielt kan være i strid med ANIWEBs forretningsbetingelser. ANIWEB forbeholder sig retten til at suspenderede Kundens ydelse såfremt den forårsager belastning der påvirker systemets stabilitet.

14. Internettrafik

De gældende trafik-grænser vil til hver en tid stå oplyst på ANIWEBs hjemmeside. Såfremt en ydelse har en trafikgrænse og Kunden overskrider denne trafikgrænse, vil ydelsen blive suspenderet eller opkrævet for merforbrug. Kunden vil modtage en advarsels e-mail, når pågældende ydelse har brugt hhv. 80% og 95% af den månedlige tilladte trafik.

15. Pornografisk indhold

ANIWEB tillader ikke pornografisk materiale og indhold på sine server. ANIWEB forbeholder sig retten til at fjerne pornografisk indhold. ANIWEB opretholder en nul-tolerance politik ift. børnepornografi. ANIWEB forbeholder sig retten til at suspendere eller ophæve ydelser, uden nogen former for refusion, ved overtrædelse af ANIWEBs Betingelser for pornografisk indhold og materiale. Børnepornografi vil blive politianmeldt øjeblikkeligt.

16. Politisk indhold

ANIWEB tillader ikke politisk materiale og indhold på sine server. Dette glæder for hverken partirelateret og/eller organisatoriske grupperinger. ANIWEB forbeholder sig retten til at tag vurderinger af, hvad der er politisk indhold. ANIWEB forbeholder sig retten til at fjerne politisk indhold. ANIWEB forbeholder sig retten til at suspendere eller ophæve ydelser, uden nogen former for refusion, ved overtrædelse af ANIWEBs Betingelser for politisk indhold.

17. Suspendering

Suspendering kan forekomme ved overtrædelse af ANIWEBs Betingelser, som beskrevet i ANIWEBs Betingelser for Brug eller ved manglende betaling. ANIWEB forbeholder sig i øvrigt retten til at suspendere eller ophæve ydelser, der indeholder materiale som kan komme ANIWEB, ANIWEBs renomme eller ANIWEBs forretning til skade.

18. Opsigelse

Medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem Kunden og ANIWEB, skal enhver service aktivt opsiges inden næstkommende betalingsdato. Såfremt en service ikke er opsagt inden næstkommende betalingsdato anses det af ANIWEB som Kundens accept på forlængelse af servicen.

Kundens service vil automatisk blive suspenderet 48 timer efter sidste betalingsdato, såfremt betalingen er udeblevet. Efter 30 dage uden betaling slettes alle ubetalte ydelser og tilhørende data uden mulighed for genskabelse.

ANIWEB forbeholder sig retten til uden varsel at opsige Kundens ydelse, såfremt Kunden i væsentlig grad misvedligeholder sine forpligtelser i henhold til ANIWEBs betingelser.

I tilfælde af opsigelse af en ydelse fra ANIWEBs side, er Kunden under ingen omstændigheder berettiget til tilbagelevering, tilbagebetaling eller refundering af den pågældende ydelse.

Ved ophør af en service, uanset om dette værende ved udløb, Kundens opsigelse eller ANIWEBs ophævelse, vil samtlige af Kundens data knyttet til pågældende ydelse blive slettet efter 30 dage uden mulighed for genskabelse.

19. Ansvar

Ethvert brug af enhver ydelse ANIWEB tilbyder, sker på Kundens eget ansvar og risiko. ANIWEB påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data der transmitteres til og fra Kundens ydelse via Internettet, herunder heller ej rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m.. ANIWEB er således ikke ansvarlige for tab, direkte eller indirekte krænkelser eller andre forhold, der måtte opstå som følge af brug af informationer transmitteret via Internettet igennem ANIWEBs ydelser.

ANIWEB fraskriver sig ethvert ansvar og tab, som Kunden måtte lide, i forbindelse med manglende forbindelse til ANIWEBs ydelser fra Internettet, uanset årsagen til den manglende forbindelse.

ANIWEB er ikke ansvarlige for uvedkommendes adgang til Kundens data eller systemer eller skade eller datatab i forbindelse hermed. ANIWEB fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for direkte og/eller indirekte tab af data, skade af data og genoprettelse af data, uanset årsagen hertil.

ANIWEB kan endvidere ej holdes erstatningspligtig. I så fald at ANIWEB skulle holdes ansvarlig, vil ANIWEBs ansvar så vidt muligt være begrænset til Kundens samlede udgifter til den pågældende ydelse ANIWEB stiller til rådighed.

Alle ansvarsfraskrivelser i disse betingelser er til enhver tid og i enhver henseende gældende, medmindre ANIWEB måtte have handlet groft uagtsomt eller forsætligt til skade for Kunden.

20. Misbrug

Ethvert forsætligt misbrug af ANIWEBs ydelser, hjemmeside eller systemer vil medføre øjeblikkelig opsigelse, udelukkelse og i visse tilfælde politianmeldelse.

ANIWEB skelner ikke mellem misbrug og forsøg på misbrug.

Misbrug inkluderer, men er ikke begrænset til:

Hacking af ANIWEBs eller ANIWEBs kunders; websites, systemer eller ydelser.

Udnyttelse af fejl eller sikkerhedshuller.

Bevidst og forsætligt overforbrug eller overbelastning af ANIWEBs eller ANIWEBs kunders; ydelser, websites eller systemer.

Uhensigtsmæssig overforbrug af ANIWEBs support-ydelser.

Udnyttelse af ANIWEBs betingelser, politiker eller lign. til egen vinding.

Benyttelse/udnyttelse af ANIWEBs ydelser til ulovlig aktivitet, til formål der er eller potentielt kan være til gene for andre kunder og/eller skabe ustabilitet og/eller kompromittere sikkerheden.

I tilfælde af misbrug, vil ANIWEB afgøre hvorvidt tilfældet er forsætligt eller ej.

21. Forbehold

ANIWEB forbeholder sig retten til at ændre i betingelserne uden forudgående varsel. Alle ændringer skal annonceres via e-mail eller Mit Hjem på ANIWEB. Hvis Kunden ikke accepterer disse ændringer, kan Kunden sende en anmodning til ANIWEB om at annullere sin konto og alle ydelser, inden for 10 dage efter ændringer er trådt i kraft. Hvis Kunden ikke kontakter ANIWEB inden for den gældende frist, vil de ændrede vilkår være permanent gældende for samarbejdet mellem Kunden og ANIWEB.

ANIWEB forbeholder sig retten til at ændre i gældende priser for nuværende kunder med 30 dages forudgående varsel. Alle prisændringer skal varsles via e-mail. ANIWEB forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise salg af ydelser til enhver person, organisation eller virksomhed. ANIWEB forbeholder sig retten til at udelukke personer, som ANIWEB betragter som ubehagelige, uvenlige eller truende. I ekstreme tilfælde kan ANIWEB ophæve personens aktive ydelser og udelukke personen for fremtidig køb af ydelser hos ANIWEB.

Der tages forbehold for skrive-, stave- og tastefejl. ANIWEB forbeholder sig retten til at ændre fejl i betingelser uden varsel.